Om kendo…

Om Kendo
Kendo (剣道 Kendō), eller svärdets väg, är en av de budo-arter som ägnar sig år japansk svärdskonst (budo, krigskonstens väg).
I kendo fäktas man med en svärdsattrapp av bamburibbor, kallad shinai. Man tränar även kata (form) med ett massivt träsvärd kallat bokken eller bokuto. Klädseln är en indigofärgad gi (jacka, kallas ibland keikogi eller kendogi), indigofärgad hakama (vida kjolliknande byxor), och bogu – en rustning bestående av men (hjälm), do (bröstharnesk), tare (höftskydd) och kote (handskar).

I Japan är kendo en av de vanligaste budoarterna, och oerhört många japaner har tränat kendo i skolan.

Kolla på en kendotrailer från YouTube

 

Vad är Kendo?
Kendo är en kampsport med mycket gamla anor. Ursprunget kommer från kenjutsu – samurajens stridskonst med katana, det unika japanska svärdet – och bushido, krigarens väg.
Ända sen de första japanska svärden började smidas under 700-talet har man också tränat sig i konsten att använda dem i strid. Åtskilliga svärdsskolor grundades genom århundradena, men frågan om realistisk vapenträning utan blodsutgjutelse har ingen självklar lösning. Under de tidigare århundradena tränade man med bokken, men ett hårt slag även med en sådan kan vara nog så skadande.
Uppfinningen av shinai och bogu som redskap för att minska skador under svärdsträning tillskrivs omväxlande Naganuma Sirozaemon Kunisato och Chuta Nakanishi, och dennes skola Nakanishi Itto Ryu; bägge verksamma under 1700-talet. Från tillkomsten av dessa redskap börjar hur som helst utvecklingen av modern kendo.
Modern kendo är en fysiskt och mentalt utmanande verksamhet som kombinerar en stark budo-anda med en fysisk komponent. Kendo förkroppsligar själva kärnan i de japanska budo-arterna. Kendo lägger större vikt på att utveckla de mentala och psykiska färdigheterna än att utövaren ska bli en topptrimmad idrottsman, men de hårda kampsituationerna bygger dock även upp kroppen fysiskt.

Vem kan träna Kendo?
Vem som helst kan träna kendo; tjej som kille, stor som liten. Det som krävs är att man är intresserad, beredd att anstränga sig, och kan hålla fokus på det man gör.
Snabbhet, precision, uthållighet och koncentration är viktiga komponenter i träningen, och egenskaper som träningen också bygger upp.

Hur tränar man Kendo?

När man tränar kendo måste man börja med att lära sig grunderna för förflyttning och hugg. Sedan grundrörelserna tränats in, börjar man förfina rörelse och hugg till en teknik för mental offensiv och fokuserat anfall. Parallellt med all träning sker en konstant repetition av reigi, den ritualiserade formalia för etikett, hövlighet och ömsesidig respekt – och mentalt och spirituellt fokus – som är en central del av kendo.
Efter att man börjat använda rustningen inleds en ny fas i träningen då allt blir mycket mer intensivt och ansträngande. I keiko, fri kamp, står kendoka, kendo-utövaren, inför en levande motståndare som hugger och stöter tillbaka.
Kendo är krävande, men samtidigt mycket, mycket givande och roligt när man väl kommit över den första tröskeln!

Hur tävlar man i Kendo?

Vid tävlingar i kendo går man matcher där det gäller att ta poäng på sin motståndare. Man hugger och stöter med shinai och korrekta träffar som utförts med god kroppskontroll och anda ger poäng. Matchtiden är på max 3-5 minuter och vinnare är den som först tagit två poäng. När någon av de tävlande lyckas med detta är matchen slut. Skulle det stå 0-0 eller 1-1 vid full tid slutar matchen oavgjord eller, om avgörande krävs, förlängs tills avgörande poäng vunnits. Det finns inga viktklasser i kendo eftersom storlek och vikt saknar betydelse.

Kan man skada sig?

Kendo är en tuff sport där man utdelar hugg och stötar mot varandra, men eftersom man har utmärkta skydd som utprovats under århundraden så känns de flesta träffar knappt igenom den kraftiga rustningen.
Under träning och tävling är det ytterst få skador, och det som då oftast inträffar är av typen blåmärken eller stukningar, sådant som inträffar i alla former av fysisk aktivitet.

The Concept of Kendo

1975 formulerade den japanska kendofederationen ZNKR (Zen Nihon Kendo Renmei) The Concept of Kendo för att klargöra tanken bakom och avsikten med att träna kendo. Denna lyder sålunda:
The Concept of Kendo is to discipline the human character through the application of the principles of the katana.
The Purpose of practicing Kendo is:
To mold the mind and body
To cultivate a vigorous spirit
And through correct and rigid training
To strive for improvement in the art of Kendo
To hold in esteem human courtesy and honor
To associate with others with sincerity,
And to forever pursue the cultivation of oneself.
This will make one be able:
To love his/her country and society,
To contribute to the development of culture
And to promote peace and prosperity among all peoples.