GDPR

Genom att lämna in en ifylld blankett ger vårdnadshavare samtycke till att Kenseikan-Visby Kendoklubb registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom klubbens styrelse och endast i syfte att administrera klubbens olika aktiviteter. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen.
Rättigheter
Ni har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem under förutsättning att identiteten kan bevisas.
Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er.
Om ni har några frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till vår styrelse.